Algemene Leden Vergadering

Beste leden, 28 mei a.s. is er een algemene ledenvergadering. Graag willen wij jullie uit nodigen om hier aan deel te nemen. Voor een kop koffie en thee wordt zorg gedragen, een stukje vla erbij zullen we niet vergeten.
Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de club, of wilt u inspraak hebben bij bepaalde thema’s, dan ben u van harte uitgenodigd.

Het Team van SVG de Mijnstreek.